มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (น.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง)

      วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ น.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และค่าศาสนพิธีจำนวน 3,000 บาท  ให้แก่ทายาท

181062 ค่าจัดการศพน.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง_๑๙๑๑๐๘_0004 181062 ค่าจัดการศพน.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง_๑๙๑๑๐๘_0002 181062 ค่าจัดการศพน.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง_๑๙๑๑๐๘_0005 181062 ค่าจัดการศพน.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง_๑๙๑๑๐๘_0011 181062 ค่าจัดการศพน.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง_๑๙๑๑๐๘_0012 181062 ค่าจัดการศพน.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง_๑๙๑๑๐๘_0007 181062 ค่าจัดการศพน.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง_๑๙๑๑๐๘_0009 181062 ค่าจัดการศพน.ส.วราภรณ์ เที่ยงตรง_๑๙๑๑๐๘_0010