มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นางตันหยง เฉลิมวัฒน์)

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง  มอบค่าจัดการศพ กรณี สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าใช้จ่ายบำเพ็ญกุศลศพ  โดยกำหนดการฌาปนกิจในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ วัดเกตุ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
129943206_3442491259137876_3961235159513897562_o 130559282_3442491362471199_2001065736557818726_o