มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นางทัศนีย์ เกตุสุริยงค์)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นางทัศนีย์ เกตุสุริยงค์ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาท

8-6-63 ค่าจัดการศพ ชพส นางทัศนีย์ เกตุสุริยงค์_ 8-6-63 ค่าจัดการศพ ชพส นางทัศนีย์ เกตุสุริยงค์__0