มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นางบ่าย รัตตัญญู)

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นางบ่าย  รัตตัญญู สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาท

61262 ค่าจัดการศพ ชพส นางบ่าย รัตตัญญู_๑๙๑๒๒๖_000_0 61262 ค่าจัดการศพ ชพส นางบ่าย รัตตัญญู_๑๙๑๒๒๖_000_1 61262 ค่าจัดการศพ ชพส นางบ่าย รัตตัญญู_๑๙๑๒๒๖_000_2 61262 ค่าจัดการศพ ชพส นางบ่าย รัตตัญญู_๑๙๑๒๒๖_000_3