มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นายอนุชิต คลังสุวรรณ)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นายอนุชิต  คลังสุวรรณ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาท

191162 ค่าจัดการศพ ชพส นายอนุชิต คลังสุวรรณ_๑๙๑ 191162 ค่าจัดการศพ ชพส นายอนุชิต คลังสุวรรณ_๑๙๑_0 191162 ค่าจัดการศพ ชพส นายอนุชิต คลังสุวรรณ_๑๙๑_3 191162 ค่าจัดการศพ ชพส นายอนุชิต คลังสุวรรณ_๑๙๑_4 191162 ค่าจัดการศพ ชพส นายอนุชิต คลังสุวรรณ_๑๙๑_5 191162 ค่าจัดการศพ ชพส นายอนุชิต คลังสุวรรณ_๑๙๑_9 191162 ค่าจัดการศพ ชพส นายอนุชิต คลังสุวรรณ_๑๙๑_10 191162 ค่าจัดการศพ ชพส นายอนุชิต คลังสุวรรณ_๑๙๑_12