มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท             ให้แก่ทายาทของนายทองดี  กองแสงศรี  ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง            ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

54751