มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ถึงบ้าน

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน

สกสค.จังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปมอบเช็ค

เงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่นางขันทอง  ตรัยที่พึ่ง

ซึ่งเป็นทายาทของนายชิ้น  ตรัยที่พึง ผู้ถึงแก่กรรม ณ บ้านพัก  ในอำเภอไชโย

60754

60753 60752

          ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อ

เยี่ยมนางขันทอง  ตรัยที่พึ่ง  อายุ  87 ปี  ข้าราชการบำนาญ สพป.อ่างทอง

ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ติดบ้าน  และผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. –

ช.พ.ส. ในจังหวัดอ่างทอง  โดยนางขันทอง  ตรัยที่พึ่ง ยังมีความจำที่ดียิ่ง

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  แต่ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ พร้อมทั้งขอคำแนะนำ

เรื่องการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. โดยผู้อำนวยการสำนักงาน

สกสค. จังหวัดอ่างทอง  ได้ชี้แจงระเบียบ  แนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำ จนสมาชิก

เกิดความเข้าใจเป็นอันดี

60755

60750 60751