มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี)

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี  สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

28163 ค่าจัดการศพ ชพค นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี_๒๐ 28163 ค่าจัดการศพ ชพค นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี_๒๐_0 28163 ค่าจัดการศพ ชพค นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี_๒๐_1 28163 ค่าจัดการศพ ชพค นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี_๒๐_2 28163 ค่าจัดการศพ ชพค นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี_๒๐_3 28163 ค่าจัดการศพ ชพค นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี_๒๐_4 28163 ค่าจัดการศพ ชพค นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี_๒๐_5 28163 ค่าจัดการศพ ชพค นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี_๒๐_6