มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นายทรงธรรม สิทธิโชค)

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  นายทรงธรรม สิทธิโชค   สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่ทายาท

931 S__52576263 S__52576265 S__52576266 S__52576269 S__52576268 S__52576270