มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นายสมเจตน์ ฉัตรมงคล)

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  นายสมเจตน์ ฉัตรมงคล  สมาชิก ช.พ.ส.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาท

932