มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นายเชื้อ จันผลา)

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  นายเชื้อ จันผลา สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

27163 ค่าจัดการศพ ชพค นายเชื้อ จันผลา_๒๐๐๒๐๓_0001 27163 ค่าจัดการศพ ชพค นายเชื้อ จันผลา_๒๐๐๒๐๓_0002 27163 ค่าจัดการศพ ชพค นายเชื้อ จันผลา_๒๐๐๒๐๓_0003 27163 ค่าจัดการศพ ชพค นายเชื้อ จันผลา_๒๐๐๒๐๓_0004