มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นางมัตติกา ยมะคุปต์)

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  นางมัตติกา ยมะคุปต์  สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

27163 ค่าจัดการศพ ชพค นางมัตติกา ยมะคุปต์_๒๐๐๒_0