มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นางนุชนาถ กลึงพงษ์)

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  นางนุชนาถ กลึงพงษ์ สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

23163 ค่าจัดการศพ ชพค นางสุชานาถ กลึงพงษ์_๒๐๐๒