มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นายนพดล เงินมาก)

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  นายนพดล  เงินมาก  สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่ทายาท

231262 ค่าจัดการศพ ชพค-ชพส นายนพดล เงินมาก_๑๙๑๒_0