มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นายชัด เนื้อจำรูญรัตน์)

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  นายชัด เนื้อจำรูญรัตน์ สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

231262 ค่าจัดการศพ ชพค นายชัด เนื้อจำรูญรัตน์_๑_0 231262 ค่าจัดการศพ ชพค นายชัด เนื้อจำรูญรัตน์_๑_1