มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นายวิชัย แก้วภักดี)

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  นายวิชัย  แก้วภักดี  สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

191262 ค่าจัดการศพ ชพค-ชพส นางปราณี ไพลุวสัณฑาล 201262 ค่าจัดการศพ ชพค นายวิชัย แก้วภักดี_๑๙๑๒๒_6 201262 ค่าจัดการศพ ชพค นายวิชัย แก้วภักดี_๑๙๑๒๒_4 201262 ค่าจัดการศพ ชพค นายวิชัย แก้วภักดี_๑๙๑๒๒_3 201262 ค่าจัดการศพ ชพค นายวิชัย แก้วภักดี_๑๙๑๒๒_1 201262 ค่าจัดการศพ ชพค นายวิชัย แก้วภักดี_๑๙๑๒๒_0