มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นางปราณี ไพลุวสัณฑาลัย)

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นางปราณี ไพลุวสัณฑาลัย  สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่ทายาท

191262 ค่าจัดการศพ ชพค-ชพส นางปราณี ไพลุวสัณฑาล