มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ( นางบุญตา กลมกล่อม)

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ   นางบุญตา กลมกล่อม สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

161262 ค่าจัดการศพ ชพค นางบุญตา กลมกล่อม_๑๙๑๒๒๖_0