มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (น.ส.จินดารัตน์ วงษ์บุญ)

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ  น.ส.จินดารัตน์ วงษ์บุญ สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

91262 ค่าจัดการศพ ชพค น.ส.จินดารัตน์ วงษ์บุญ_๑๙๑๒๒๖_0001