มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นายสุชาติ อินทร์นุ่มพันธ์)

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นายสุชาติ อินทร์นุ่มพันธ์ สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่ทายาท

61262 ค่าจัดการศพ ชพค-ชพส นายสุชาติ อินนุ่มพัน_0 61262 ค่าจัดการศพ ชพค-ชพส นายสุชาติ อินนุ่มพัน_2