มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นายทัศภูมิ แตรสังข์)

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นายทัศภูมิ แตรสังข์ สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

61262 ค่าจัดการศพ ชพค นายทัศภูมิ แตรสังข์_๑๙๑๒_1 61262 ค่าจัดการศพ ชพค นายทัศภูมิ แตรสังข์_๑๙๑๒_0 61262 ค่าจัดการศพ ชพค นายทัศภูมิ แตรสังข์_๑๙๑๒_4 61262 ค่าจัดการศพ ชพค นายทัศภูมิ แตรสังข์_๑๙๑๒_5