มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นายอนุสรณ์ น่วมศรี)

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นายอนุสรณ์  น่วมศรี สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

21262 ค่าจัดการศพ ชพค นายอนุสรณ์ น่วมศรีนวล_๑๙_0