มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นายวิโรจน์ แพทย์หลักฟ้า)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นายวิโรจน์ แพทย์หลักฟ้า สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

281162 ค่าจัดการศพ ชพค นายวิโรจน์ แพทย์หลักฟ้า_ 281162 ค่าจัดการศพ ชพค นายวิโรจน์ แพทย์หลักฟ้า__0 281162 ค่าจัดการศพ ชพค นายวิโรจน์ แพทย์หลักฟ้า__1 281162 ค่าจัดการศพ ชพค นายวิโรจน์ แพทย์หลักฟ้า__2