มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นายเทพพร แสงประพาฬ)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นายเทพพร แสงประพาฬ สมาชิก ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

261162 ค่าจัดการศพ ชพค นายเทพพร แสงประพาฬ_๑๙๑๑๒_1 261162 ค่าจัดการศพ ชพค นายเทพพร แสงประพาฬ_๑๙๑๑๒_5 261162 ค่าจัดการศพ ชพค นายเทพพร แสงประพาฬ_๑๙๑๑๒_6 261162 ค่าจัดการศพ ชพค นายเทพพร แสงประพาฬ_๑๙๑๑๒_11 261162 ค่าจัดการศพ ชพค นายเทพพร แสงประพาฬ_๑๙๑๑๒_13 261162 ค่าจัดการศพ ชพค นายเทพพร แสงประพาฬ_๑๙๑๑๒_14 261162 ค่าจัดการศพ ชพค นายเทพพร แสงประพาฬ_๑๙๑๑๒_15