มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นางสงบ ขอพึ่ง)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้มอบพวงหรีด และเคารพศพ นางสงบ  ขอพึ่ง สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท และค่าศาสนพิธีจำนวน 3,000 บาท  ให้แก่ทายาท

ค่าจัดการศพ นางสงบ ขอพึ่ง_๑๙๑๑๐๘_0012 ค่าจัดการศพ นางสงบ ขอพึ่ง_๑๙๑๑๐๘_0002 ค่าจัดการศพ นางสงบ ขอพึ่ง_๑๙๑๑๐๘_0014