มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทของนางสุพจน์  ศุขะพันธุ์  ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

55500

55499