ผอ.สกสค.อ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิกอำเภอเมืองอ่างทอง

นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง
ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองอ่างทอง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทองและพนักงานเจ้าหน้าที่
เดินทางออกเยี่ยมและรับเอกสารแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ของคุณครูประพิศ แสงสว่าง ข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองอ่างทอง
อดีตครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ปัจจุบันอายุ 80 ปี
ได้รับดูแลอย่างดีจากบุตร สุขภาพแข็งแรง ความจำดีเยี่ยม
ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก
และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺิอันพึงมีพึงได้ ให้กับสมาชิกได้ทราบ

โดยกิจกรรมนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดี
ให้กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ เกี่ยวข้องโดยตรงของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในจังหวัดอ่างทอง

20180731_๑๘๐๗๓๑_0001
20180731_๑๘๐๗๓๑_0002
20180731_๑๘๐๗๓๑_0003