สกสค. อ่างทอง ร่วมงาน “วันครู 61”

“วันครู 2561”
ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
นำโดย นายสมหมาย เก่งการ และพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ในโอกาสนี้ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธี
ให้เกียรติมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2560
ให้กับนางสาวชลธิชา สุดชะนะ นักเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0010วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0050 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0071
วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0059วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0011วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0015วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0014วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0031วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0036วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0012 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0018 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0038