ผอ.สกสค.อ่างทอง ต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ

ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
นำโดย นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์นายสุรชัย เมืองเหลือ นายประเสริฐ สุภิรักษ์
และนางสาวเนตรทราย มากทรัพย์ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
และเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง

20180124_๑๘๐๑๒๔_0011 20180124_๑๘๐๑๒๔_0017 20180124_๑๘๐๑๒๔_0021 20180124_๑๘๐๑๒๔_0022 20180124_๑๘๐๑๒๔_0023 20180124_๑๘๐๑๒๔_0025 20180124_๑๘๐๑๒๔_0026 20180124_๑๘๐๑๒๔_0028 20180124_๑๘๐๑๒๔_0030 20180124_๑๘๐๑๒๔_0032 20180124_๑๘๐๑๒๔_0033 20180124_๑๘๐๑๒๔_0043 20180124_๑๘๐๑๒๔_0044 20180124_๑๘๐๑๒๔_0045 20180124_๑๘๐๑๒๔_0046 20180124_๑๘๐๑๒๔_0047 20180124_๑๘๐๑๒๔_0050 20180124_๑๘๐๑๒๔_0051 20180124_๑๘๐๑๒๔_0053 20180124_๑๘๐๑๒๔_0054 20180124_๑๘๐๑๒๔_0055 20180124_๑๘๐๑๒๔_0058 20180124_๑๘๐๑๒๔_0064 20180124_๑๘๐๑๒๔_0065 20180124_๑๘๐๑๒๔_0066 20180124_๑๘๐๑๒๔_0067 20180124_๑๘๐๑๒๔_0069 20180124_๑๘๐๑๒๔_0070 20180124_๑๘๐๑๒๔_0071 20180124_๑๘๐๑๒๔_0075 20180124_๑๘๐๑๒๔_0076 20180124_๑๘๐๑๒๔_0081 20180124_๑๘๐๑๒๔_0082 20180124_๑๘๐๑๒๔_0083 20180124_๑๘๐๑๒๔_0086 20180124_๑๘๐๑๒๔_0087 20180124_๑๘๐๑๒๔_0089 20180124_๑๘๐๑๒๔_0092 20180124_๑๘๐๑๒๔_0093 20180124_๑๘๐๑๒๔_0094