ผอ.สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ดร.สมศักดิ์ ชโลธร
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารและสถานที่จัดงาน
เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง
ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

20171213_๑๗๑๒๒๕_0027
20171213_๑๗๑๒๒๕_0024_0
20171213_๑๗๑๒๒๕_0029