ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 8/2561
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

oaf41fee38fac4fcba03944722d873c6b_30429931_๑๘๐๘๒๗_0008
oaf41fee38fac4fcba03944722d873c6b_30429931_๑๘๐๘๒๗_0002
oaf41fee38fac4fcba03944722d873c6b_30429931_๑๘๐๘๒๗_0004
oaf41fee38fac4fcba03944722d873c6b_30429931_๑๘๐๘๒๗_0005