ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2561
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

20180726_๑๘๐๗๒๖_000220180726_๑๘๐๗๒๖_0001 
20180726_๑๘๐๗๒๖_0003

20180726_๑๘๐๗๒๖_0004