ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 6/2561
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

20180625_๑๘๐๖๒๕_0014 20180625_๑๘๐๖๒๕_001120180625_๑๘๐๖๒๕_001220180625_๑๘๐๖๒๕_0013