ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2562

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง  ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณา เรื่อง การขอใช้งบประมาณไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0009 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0001 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0002 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0003 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0004 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0005 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0006 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0007 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0008 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0010 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0011 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0012 211062 ประชุมคณะกรรมการ สกสค อ่างทอง_๑๙๑๐๒๒_0013