ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

20180129_๑๘๐๑๒๙_0009 20180129_๑๘๐๑๒๙_0010 20180129_๑๘๐๑๒๙_0011 20180129_๑๘๐๑๒๙_0012 20180129_๑๘๐๑๒๙_0013 20180129_๑๘๐๑๒๙_0014 20180129_๑๘๐๑๒๙_0015 20180129_๑๘๐๑๒๙_0016 20180129_๑๘๐๑๒๙_0020 20180129_๑๘๐๑๒๙_0027