ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 12/2560
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
25601222_๑๗๑๒๒๒_000625601222_๑๗๑๒๒๒_0013 25601222_๑๗๑๒๒๒_0015 25601222_๑๗๑๒๒๒_0008 25601222_๑๗๑๒๒๒_0010