ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2560
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

22812583_1683835721648084_1592322449_o