บริการตรวจคัดกรองต้อกระจก

          วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัด

อ่างทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจก

และตรวจติดตามผลหลังการผ่าตัดต้อกระจก โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน  69  ราย

          กำหนดการตรวจครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 4  มกราคม  2561 เวลา  08.00 – 11.00 น.

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง 

S__30752772 S__30752773 S__30752774 S__30752775 S__30752776 S__30752777 S__30752778 S__30752779 S__30752780 S__30752781