นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการฯ
ประจำเดือนพฤษภาคม  2560  ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
18836273_1535310559833935_117959285_o 18818028_1535310556500602_366661724_o