นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอไชโย

     วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายสมหมาย เก่งการผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางออกเยี่ยม นางประดิษฐา บัวงาม ข้าราชการบำนาญอำเภอไชโย เป็นสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง อายุ 94 ปี ได้รับดูแลอย่างดีจากบุตรและหลาน โดยครูประดิษฐา บัวงาม ได้รับรางวัลผลการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 3 ปีการศึกษา 2514 และรางวัลอันทรงเกียรติอีกมากมาย

ในการนี้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺิอันพึงมีพึงได้

     โดยกิจกรรมนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทองได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในจังหวัดอ่างทอง

12241222 1219 1218 1221