นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอวิเศษชัยชาญ

    วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางออกเยี่ยม นายสำราญ ร่มแสง ข้าราชการบำนาญอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง อายุ 90 ปี ได้รับดูแลอย่างดีจากบุตรสาว ในการนี้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺิอันพึงมีพึงได้

   โดยกิจกรรมนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิประโยชน์ เกี่ยวข้องโดยตรงของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในจังหวัดอ่างทอง

1231
1226
1229