นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอไชโย

นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิก
ข้าราชการบำนาญอำเภอไชโย

S__26386454

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 นายสมหมาย
เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางออกเยี่ยมและพร้อมแนะนำสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.
ของนายทรง ศาตวรรณ ข้าราชการบำนาญอำเภอไชโย ปัจจุบันอายุ 96 ปี
และนางเพ็ญศรี ศาตวรรณ ข้าราชการบำนาญอำเภอไชโย ปัจจุบันอายุ 76 ปี
โดยทั้งสองท่านสุขภาพแข็งแรง ความจำดีเยี่ยม และอารมณ์ดี
ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก
และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺิอันพึงมีพึงได้ ให้กับสมาชิกได้ทราบ


S__26386455
S__26386452 S__26386453