นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอไชโย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางออกเยี่ยม นายเกรียงศักดิ์ จิตรเนื่อง อดีตครูจังหวัดอ่างทอง
เป็นสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง อายุ 51 ปี ได้รับดูแลอย่างดีจากบุตร
ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก
และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺิอันพึงมีพึงได้

โดยกิจกรรมนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์
ให้ทราบสิทธิประโยชน์ เกี่ยวข้องโดยตรงของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในจังหวัดอ่างทอง

19274
19263
19265
19270