นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองอ่างทอง

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางออกเยี่ยม นางเฉลิมศรี ทัพบำรุง ข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองอ่างทอง
เป็นสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง อายุ 77 ปี ได้รับดูแลอย่างดีจากครูวินัย ทัพบำรุง และบุตรหลาน
ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก
และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺิอันพึงมีพึงได้ ให้กับสมาชิกได้ทราบ

โดยกิจกรรมนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์
ให้ทราบสิทธิประโยชน์ เกี่ยวข้องโดยตรงของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในจังหวัดอ่างทอง

S__74915885
S__74915886
S__19480578