นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอโพธิ์ทอง

              วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางออกเยี่ยม นางไพรัตน์ รักขยัน ข้าราชการบำนาญอำเภอโพธิ์ทอง เป็นสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง อายุ 62 ปี ได้รับดูแลอย่างดีจากครูสะเทือน รักขยัน สามี และน้องสาว ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺิอันพึงมีพึงได้

             โดยกิจกรรมนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิประโยชน์ เกี่ยวข้องโดยตรงของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในจังหวัดอ่างทอง

20180111_๑๘๐๑๑๑_0002
20180111_๑๘๐๑๑๑_0007
20180111_๑๘๐๑๑๑_0008
20180111_๑๘๐๑๑๑_0009