ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง ถวายเทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยทาน ณ วัดโล่ห์สุทธาวาส อ.เมือง จ.อ่างทอง

3-7-63 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดล่ห์สุทธาวาส_๒๐๐๗๐๓_703-7-63 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดล่ห์สุทธาวาส_๒๐๐๗๐๓_38 3-7-63 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดล่ห์สุทธาวาส_๒๐๐๗๐๓_683-7-63 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดล่ห์สุทธาวาส_๒๐๐๗๐๓_67 3-7-63 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดล่ห์สุทธาวาส_๒๐๐๗๐๓_34 3-7-63 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดล่ห์สุทธาวาส_๒๐๐๗๐๓_29 3-7-63 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดล่ห์สุทธาวาส_๒๐๐๗๐๓_28 3-7-63 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดล่ห์สุทธาวาส_๒๐๐๗๐๓_11