ทำสังฆทาน ถวายพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

          วันที่ 5 ธันวาคม 2561  นายสมหมาย  เก่งการ  ผู้อำนวยการ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน

ร่วมถวายสังฆทาน ณ วัดต้นสน  และวัดโล่ห์สุทธาวาส  อำเภอเมือง

จังหวัดอ่างทอง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 

6214862144

6214362142