ตรวจคัดกรองต้อกระจก

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 11.00 น.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี

ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจก และตรวจติดตามผลหลังการผ่าตัดต้อกระจก

โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน  68  ราย

567944 56798

56797 56796

56795 56794