ตรวจคัดกรองต้อกระจก

     สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระ ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และญาติสายตรง ตรวจฟรี รักษาฟรี บริการรับ-ส่งฟรี ที่พักและอาหารฟรี
     กำหนดการตรวจครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เริ่มตรวจเวลา 09.00-10.30 น. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

3-7-63 ตรวจคัดกรองต้อกระจก_๒๐๐๗๐๓ 3-7-63 ตรวจคัดกรองต้อกระจก_๒๐๐๗๐๓_1 3-7-63 ตรวจคัดกรองต้อกระจก_๒๐๐๗๐๓_2 3-7-63 ตรวจคัดกรองต้อกระจก_๒๐๐๗๐๓_3 3-7-63 ตรวจคัดกรองต้อกระจก_๒๐๐๗๐๓_9