ตรวจคัดกรองต้อกระจก

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม  2563  โรงพบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ให้บริการตรวจคัดกรอง ต้อกระจก  บริการรถรับ-ส่ง  และรักษาฟรี  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้ขอรับบริการตรวจคัดกรองจำนวน  32 คน

กำหนดตรวจคัดกรองต้อกระจกครั้งต่อไป  วันศุกร์ที่ 24  มกราคม 2563  เริ่มตรวจเวลา 09.00 – 10.30 น.

3163 ตรวจต้อกระจก_๒๐๐๑๐๓_0002 3163 ตรวจต้อกระจก_๒๐๐๑๐๓_0007 3163 ตรวจต้อกระจก_๒๐๐๑๐๓_0010 3163 ตรวจต้อกระจก_๒๐๐๑๐๓_0019 3163 ตรวจต้อกระจก_๒๐๐๑๐๓_0021 3163 ตรวจต้อกระจก_๒๐๐๑๐๓_0022 3163 ตรวจต้อกระจก_๒๐๐๑๐๓_0026